Menu Sluiten

Alles wat ik doe voor dikke doekoe

Oftewel: een heitje voor een karweitje, een joet voor wat je doet. En afrekenen gebeurt op zaterdag 3 juli.

Dan gaat de jeugdkerk namelijk fanatiek aan de slag voor het project “Kleine arbeider” van Kerk in Actie, vast al bij u bekend door collectes van de diaconie.

Net als hun – veel minder fortuinlijke – collegaatjes in Bogota, Colombia gaan de kinderen aan het werk om geld te verdienen. Ook zij mogen het niet zelf houden, maar doneren het aan voornoemd project.

De bedoeling is dus dat u vanaf nu het huishouden lekker laat verslonzen, zodat we op zaterdag genoeg te doen hebben. Daarbij denken we aan overzichtelijke klusjes buitenshuis zoals stoepen vegen/onkruidvrij maken, de hond uitlaten, was ophangen, fiets oppoetsen, kattenbak schoonmaken, gras maaien en ga zo maar door. Een heerlijk en opgeruimd vooruitzicht!

Wat u moet doen:

  • Lekker blijven zitten (zie boven)
  • Zorgen voor voldoende contant geld voor uw plaatselijke kleine arbeider, liefst in een gesloten envelop
  • Uw klusje uiterlijk 30 juni aanmelden bij Ava van Baaren, via mail avavanbaaren@gmail.com, of telefonisch 06-37441936

Huishoudelijke groeten van iedereen van de jeugdkerk

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/onderwijs-werkende-kinderen/