Menu Sluiten

De Intentieverklaring is ondertekend!

Al begin dit jaar stelden de kerkenraden van de Protestantse Gemeenten Eefde en Gorssel/Epse de intentieverklaring definitief vast. Dat is gebeurd na een gemeenteavond in beide gemeenten op 31 januari 2020.

Het was de bedoeling deze intentieverklaring officieel te bekrachtigen en te ondertekenen in een feestelijke, gezamenlijke bijeenkomst van de beide kerkenraden op 25 maart jl. Helaas moest die bijeenkomst in verband met Corona destijds worden geannuleerd. Ook in de zomermaanden is er geen gelegenheid geweest om een dergelijke bijeenkomst te organiseren.

Na een mooi, gezamenlijk Startweekend in september besloten beide kerkenraden het samenwerkingstraject weer intensief te vervolgen, temeer omdat nu beide gemeenten vacant zijn.

Wij kozen ervoor de eerder geplande bijeenkomst nu in een online setting te houden. En dus is er op 29 oktober jl. een ‘virtuele’ bijeenkomst belegd voor de beide kerkenraden.

In deze bijeenkomst is de intentieverklaring ondertekend en zijn een aantal lijnen gepresenteerd  voor het vervolg met de stappen die daarbij horen.

Van de ondertekende intentieverklaring zijn drie exemplaren gemaakt, zodat er in iedere kerk (Eefde, Epse en Gorssel) een exemplaar kan worden opgehangen.

Een mooie mijlpaal !

Trix Drewes

Peter van der Steege