Menu Sluiten

Een nieuwe predikant! Ds. Gertjan de Pender

Aanneming beroep door ds. Gertjan de Pender

De beide kerkenraden zijn erg blij dat ds. Gertjan de Pender uit Varsseveld het beroep dat Eefde en Gorssel/Epse op hem uitbrachten, heeft aangenomen. Op 28 augustus is dit afgekondigd in de gezamenlijke kerkdienst van onze gemeenten. De afkondiging werd met applaus in ontvangst genomen.

We gaan in goed overleg met hem en de gemeente van Varsseveld bepalen wanneer hij hier start.   

Dat zal over enkele maanden zijn.

Hiermee is de vacature ingevuld die ontstond door het emeritaat van ds. Arie Broekhuis per 1 maart 2020 en het vertrek van ds. Daan Bargerbos in augustus 2020.

Op zondag 9 oktober is er een gezamenlijke dienst in de kerk in Gorssel. Na afloop van deze viering is er gelegenheid om kennis te maken met Gertjan de Pender, zijn vrouw en zijn kinderen. Het gezin zal in de pastorie van Eefde gaan wonen.

De wervingscommissie zet haar werkzaamheden onverminderd voort en richt zich nu op het werven van de twee kerkelijk werkers, ieder voor drie jaar en 50%.