Menu Sluiten

Onze kerkgemeente

Levend vanuit het geloof in de ene Heer, die zich verbonden heeft aan zijn gemeente wereldwijd, werken de Protestantse Gemeente Eefde en de Protestantse Gemeente Gorssel / Epse actief aan een blijvende relatie en verdere samenwerking. Wij hebben daartoe een uitdagend toekomstbeeld geschetst in een tiental uitgangspunten. We werken hard aan de realisatie van deze punten resp. aan de uitbreiding van bestaande activiteiten.

  1. De kerk van Eefde, Gorssel en Epse bloeit op drie locaties: in elk van de dorpen is het kerkgebouw een open en gastvrije plek voor het hele dorp. We zijn één geloofsgemeenschap met respect voor de eigen identiteit van de dorpen. Een plek van Ontmoeting en Inspiratie, waar iedereen zich welkom mag voelen.
  2. Vanuit de inspiratie door het Woord van God en het voorbeeld van Jezus zijn vijf rollen voor ons als kerk in het dorp weggelegd: als centrum voor vieringen, als pastoraal centrum, als centrum voor bezinning op levensvragen en maatschappelijke vraagstukken, als diaconaal centrum  en een faciliterende rol voor andere dorpsactiviteiten. Het streven is om de kerk op alle dagen van de week open te stellen.  We zoeken actief de verbinding met elkaar, tussen de verschillende generaties en met het dorp/relevante maatschappelijke organisaties.
  3. We gaan invoelend en respectvol met elkaar om en bieden een luisterend oor. We zien naar elkaar om in goede en minder goede tijden op zo’n manier, dat de ander zich (net als jij) gezien voelt/weet. Kleinschalig of straat-gebonden pastoraat voor alle dorpsgenoten is essentieel om enerzijds te weten wat er in de gemeente leeft en anderzijds om hulp en ondersteuning te kunnen bieden waar nodig
  4. Met betrekking tot bezinning en verdieping bieden we ieder jaar een inspirerend programma met o.a. sprekers/presentaties rondom religieuze, actuele en/of maatschappelijke onderwerpen, gespreksgroepen, leerhuizen, boekbesprekingen, Bijbelstudie, en themabijeenkomsten. Deelname is open voor alle geïnteresseerden.
  5. Vanuit het diaconaal perspectief worden één-/tweewekelijks open tafel / tafel van hoop maaltijden , thee- en koffie-inloopmiddagen georganiseerd, en is er aandacht voor en opvang  van vluchtelingen, eenzamen en alleenstaanden. Ten behoeve van de diaconale hulp wordt uitdrukkelijk de samenwerking met andere relevante maatschappelijke organisaties in de dorpen gezocht.
  6. Als kerk in het dorp spelen we ook een zichtbare rol door aan te sluiten bij dorpsactiviteiten. We stellen de multifunctionele gebouwen open voor concerten, tentoonstellingen en andere sociale activiteiten. Ook organiseren we eigen activiteiten, zoals rommelmarkt en Herdertjestocht (of vergelijkbaar).
  7. Onze (reguliere) vieringen verbinden ons in het geloof door de ontmoeting met God en elkaar. Ze krijgen op  eigentijdse manier gestalte met een ( daartoe ) bewust gekozen variatie in vormgeving en bezinning.  Muziek is een belangrijk element in onze vieringen. Daarnaast organiseren we regelmatig thema-diensten met o.a. jeugd en jongeren, school, regio.
  8. Ten behoeve van de verbinding met de jeugd en de middengroepen van onze gemeente bieden we uitdrukkelijk de ruimte om te zoeken naar nieuwe vormen van vieringen en manieren van elkaar ontmoeten. Essentieel voor de verbondenheid tussen de generaties is het delen van ervaringen en van elkaar leren.
  9. De kerk maakt gebruik van moderne communicatiemiddelen om de verschillende doelgroepen (zoals de eigen gemeente, jong/oud, dorp) optimaal te bereiken.
  10. De kerkgebouwen zijn van essentieel belang voor de verbinding met de dorpen. Tegelijk is een bundeling van krachten nodig om te inspireren en te organiseren. De kerk van Eefde, Gorssel en Epse heeft één kerkenraad met een slanke en slagvaardige organisatie, bestaande uit professionals en vrijwilligers. De vrijwilligers worden op basis van hun talenten en energie ingezet voor afgebakende, zoveel mogelijk kortlopende activiteiten.