Menu Sluiten

“Kunst van ouder worden”

In een gespreksgroep in Eefde werd de vraag gesteld: “Hoe doen we dat eigenlijk ouder worden?” Het leek een goed idee om met die vraag iets te doen. Op welke manier komen we aan antwoorden op die vraag?

Met z’n zessen spraken we hierover. Het boek “Zin in de ouderdom”, geschreven door twee predikanten hielp ons daarbij op weg. Zo ontstond het initiatiefgroepje (Mimi Bokking, Trix Drewes, Tjerie Kale, Yolan van Laar, Gerda Ruiterkamp en Germaine Wijnands).

We leerden elkaar in gesprekken steeds beter kennen en kregen het idee om in drietallen activiteiten te organiseren die gaan over ouder worden en zingeving. Poëzie, Film, Kunst, Levensverhalen en Spiritualiteit zijn de verschillende perspectieven van waaruit we naar ouder worden willen kijken en van waaruit we antwoorden willen vinden op onze vraag:

Activiteiten en locaties

Het is de bedoeling dat we starten vanaf in het eerste kwartaal van 2024. De eerste keer bieden we op vier locaties in Eefde, Epse, Joppe en Gorssel een bijeenkomst aan om het thema te introduceren. De activiteiten daarna bieden we aan op één locatie, afwisselend in Eefde, Epse, Joppe en Gorssel.

In eerste instantie zijn het eenmalige activiteiten die een vervolg krijgen als blijkt dat er voldoende belangstelling voor is. 

Eerste activiteit: introductiebijeenkomst op vier locaties

De activiteit in februari is een introductie van het thema. We bespreken onderdelen uit het eerste hoofdstuk van het boek “Zin in de ouderdom”. Het zal gaan over Beelden van ouderdom. Waar denkt u aan bij ouder worden? Welke beelden hebben anderen? Welke beelden hebben we zelf? Is er een verschil tussen vroeger en nu?  

We openen graag met u het gesprek en nodigen u uit. De eerste keer dus op de vier locaties op dezelfde manier met hetzelfde programma.

Vanwege de voorbereiding is het prettig voor ons als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt. U kunt zich dus voor één van de bijeenkomsten aanmelden.

De groepsgrootte wordt minimaal 5 en maximaal 9 à 10 deelnemers.

Locaties en tijdstippen:                      “Kunst van ouder worden”

Eefde                   woensdag    7 februari   10.00 – 11.30 uur            Ontmoetingskerk              

Epse                     donderdag   8 februari   15.00 – 16.30 uur            huiskamer in Epse

Gorssel                dinsdag       13 februari  15.00 – 16.30 uur            De Brink

Joppe                   donderdag  15 februari  10.00 – 11.30 uur            huiskamer parochie in Joppe

Aanmeldenmet vermelding van locatie bij één van de onderstaande personen

Trix Drewes                       trix.drewes@xs4all.nl                    0575 510512

Tjerie Kale                         gtkadevr@gmail.com                   0575 511819     

Gerda Ruiterkamp           teunruiterkamp@hetnet.nl        0575-494189     

Germaine Wijnands       interlande@gmail.com                06 5322 7452