Menu Sluiten

Nieuws uit de gezamenlijke kerkenraadsvergadering

Op 6 oktober jongstleden hebben de beide kerkenraden weer gezamenlijk en in goede sfeer vergaderd.

Een ingelast agendapunt kwam van de taakgroep Beheer (Gorssel/Epse) en het College van Kerkrentmeesters (Eefde).

Deze verwachten door de zeer sterk stijgende energiekosten, en daarmee samenhangend een mogelijk lagere opbrengst van Actie Kerkbalans, een behoorlijk tekort op de gezamenlijke begroting 2023.

Deze begroting, met daarin opgenomen salarissen voor twee kerkelijk werkers, gaat niet goedgekeurd worden door het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. We zullen moeten bijsturen.

De volgende voorstellen worden aan de kerkenraden voorgelegd.

  • Gedurende de wintermaanden (tot en met maart) om-en-om gezamenlijk kerken; hiermee wordt meteen ook op de personele kosten bespaard.
  • Basiswaarde verwarming omlaag brengen. Minimumtemperatuur is 12 graden, vanwege het behoud van gebouwen, orgels en piano’s.
  • Werven van de kerkelijk werkers uitstellen tot opbrengst Actie Kerkbalans bekend is, dus maart 2023. Dan is er ook weer actuele informatie over energietarieven.
  • In maart verschillende scenario’s voor de lange termijn opstellen.

Na een vragenronde en toelichting keuren de kerkenraden de voorstellen goed, waarbij enkele kanttekeningen worden gemaakt.

Het om-en-om kerken gebeurt alleen wanneer dat haalbaar is qua kerkgemeenschap-zijn. Te denken valt aan de gedachtenisdiensten, die houden we in het eigen gebouw. Beheer zou ook na kunnen gaan of verhuur (vanzelfsprekend met energie-opslag) nog rendabel is, en wat de uiteindelijke besparing is.

Besloten wordt een aangepast dienstenrooster op te stellen m.i.v. 16 oktober, waarbij rekening wordt gehouden met bijzondere omstandigheden.

Verder is het werkplan van de nieuwe predikant aan de orde gekomen.

In het werkplan wordt uitgegaan van 27 preekbeurten in 2023. Daarbij is rekening gehouden met één dag ouderschapsverlof per week. Ds. Gertjan de Pender wordt zoveel mogelijk ingepland in gezamenlijke diensten.

Het definitieve werkplan, met urenverdeling over de werkvelden, moet in de gezamenlijke kerkenraad van 17 november goedgekeurd worden. Overigens vindt jaarlijks een jaargesprek met de predikant plaats. Daar komt het werkplan ook aan de orde, wordt geëvalueerd en wordt besproken wat de gemeente(n), predikant, andere professionals en de kerkenraad van elkaar nodig hebben.

Tot slot is er uitvoerig gesproken over de introductie van de predikant en de intrededienst en wie dit gaan organiseren. Dus wie weet wordt hiervoor nog een beroep op u gedaan. De intrededienst staat gepland voor 22 januari 2023!

Nog even terug naar het begin van dit bericht: thuis treft u waarschijnlijk ook maatregelen nu de verwarming een graadje (of wat) lager gaat. Dat geldt voor de vieringen in de kerk ook. Neem gerust een fleecedekentje of plaid mee. Of twee, voor de buurman of buurvrouw.

Gera Janssen-Ebbekink

Ava van Baaren