Menu Sluiten

Op zoek naar een predikant

Op basis van de digitale gemeenteavonden op 4 en 5 januari 2022 is de profielschets van onze gemeente nog iets aangepast. U vindt de definitieve profielschets hier.

Op 8 februari 2022 is er een gezamenlijke vergadering van beide kerkenraden, waarin de formele besluiten worden genomen. Parallel hopen we groen licht van de classis en het CCBB te ontvangen.

En daarna ligt de weg vrij om daadwerkelijk op zoek te gaan. De samenstelling van de wervingscommissie is ondertussen bekend. Namens onze gemeente zijn hierin benoemd: Jannie Hietbrink, Marleen Gussow, Elisa Bruggink en Harry de Vries.

Ook de opdracht ( kaders en uitgangspunten ) voor de wervingscommissie wordt op 8 februari definitief vastgesteld. En er worden voorbereidingen getroffen voor een training voor de wervingscommissie.