Menu Sluiten

Protocol vieringen Gorssel

BASISREGELS

De kerk wil het gemeenteleven gaande houden, maar er ook zorg voor dragen dat het Coronavirus zich niet verder verspreid.

Dus is er een weg gezocht om het kerkelijk leven in deze tijd doorgang te laten vinden.

De kerk houdt zich in het kader van de veiligheid aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM.

Er wordt 1,5 afstand gehouden. De kerk in Gorssel is inmiddels daarop ingericht. In Epse is dit praktisch niet haalbaar. Ook kan er vanuit Epse niet on-line meegekeken worden.

In het gebruiksplan is extra aandacht gegeven aan de schoonmaak. Extra voorzichtigheid is geboden bij kwetsbare mensen boven de 70.

GEBRUIKSPLAN VOOR DE EREDIENST ( vanaf zondag 5 juli )

 1. Voor het bijwonen van de eredienst dient men zich op te geven bij de koster middels mail kostergorssel@gmail.com of tel. 06-54290041, uiterlijk op vrijdag voor 12:00 uur.
 2. Na aanmelding wordt het tijdstip meegedeeld waarop men verwacht wordt in de kerk.
 3. Bij binnenkomst via de voordeur wordt men verwelkomd door een coördinator die vraagt of er gezondheidsklachten zijn.
 4. De kerkganger reinigt zijn of haar handen en wordt daarna door de coördinator naar zijn of haar zitplaats gebracht.
 5. De jas wordt aan de eigen stoel opgehangen.
 6. De stoelen worden van voren naar achteren gevuld.
 7. Het maximum aantal kerkgangers is 30 personen, waardoor anderhalve meter afstand is gewaarborgd. Vier stoelen worden gereserveerd voor onverwachte gasten.
 8. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 9. Alle betrokkenen in de eredienst (voorganger, lector, ouderling, muzikanten, koster, enz.) bewaren ook tijdens de dienst de anderhalve meter afstand.
 10. Het bezoek aan het toilet moet tot een minimum beperkt worden. Toiletbezoekers reinigen na gebruik zelf het toilet. Attributen daarvoor zijn aanwezig.
 11. Tijdens de dienst is er geen gezamenlijke zang.
 12. Collectes zijn alleen mogelijk middels overboeking.
 13. Kinderkerk is mogelijk, mits alle voorschriften in acht worden genomen.
 14. De bloemengroet blijft bestaan middels een kaart.
 15. Koffiedrinken en ontmoeting na afloop is niet mogelijk.
 16. Na afloop van de dienst begeleidt de coördinator de kerkgangers naar buiten, te beginnen van achteren naar voren.
 17. De kerkzaal wordt na de dienst direct gereinigd zoals aangegeven in het reinigingsplan.