Menu Sluiten

Versterking gezocht, wie doet er mee ?

In onze kerkelijke gemeente is er veel werk te doen. Het meeste daarvan is in handen van vrijwilligers. En uiteraard kunnen we onze plannen alleen maar realiseren wanneer voldoende mensen bereid zijn een steentje bij te dragen.

In de verschillende Taakgroepen zijn er op diverse plaatsen nog open vacatures, voornamelijk voor ambtsdragers. Het zou mooi zijn, wanneer we in jan. 2021 weer een aantal mensen welkom kunnen heten, zodat het werk in de gemeente door kan gaan.

U kunt zich zelf aanmelden, maar u kunt ook namen doorgeven van mensen die u geschikt vindt.

Denk niet te snel: dat is niets voor mij. U zult zien dat het werken binnen de kerk ook veel voldoening oplevert.

Er zijn de volgende vacatures:

Taakgroep pastoraat: 3 ouderlingen en enkele bezoekers

Taakgroep beheer: 1 (ouderling-) kerkrentmeester

Ook de taakgroepen Diaconie, Jeugd & Jongeren en Communicatie zullen blij zijn met enige versterking. Voor informatie over deze vacatures: bel de voorzitter van de kerkenraad: Peter van der Steege (tel. 492878).

Namen van kandidaten kunt u ook aan hem doorgeven (pvdsteege@gmail.com).

De kerkenraad