Menu Sluiten

Organisatie

De organisatie binnen en rond de Protestantse Gemeente Gorssel/Epse is gebaseerd op een taakgroepenstructuur. Dit betekent een sterk decentrale manier van werken. Uiteraard is de Kerkenraad eindverantwoordelijk en die zorgt ook voor de noodzakelijke coördinatie en voor de beleidszaken. Maar het vele werk wat er gedaan wordt, vindt vooral plaats in de diverse Taakgroepen.

In de Taakgroepen participeren ambtsdragers, maar ook niet-ambtsdragers, die ‘medewerker’ genoemd worden.

De kerkelijke organisatie is geen doel op zich, maar zij dient de identiteit van, het werk binnen en de diverse taken en activiteiten binnen en rondom de Protestantse Gemeente Gorssel/Epse optimaal te ondersteunen.

Daarom zal de organisatie ook altijd flexibel dienen te zijn en aanpasbaar aan nieuwe situaties.

Voor het organisatieschema van onze gemeente klik hier.